Adgangskort

Adgangskort


For aktive medlemmer anbefaler vi å betale for adgangskort og egen nøkkel til Fuglemyr skytebane.  Med egen nøkkel kan du skyte når du ønsker innenfor skytetidene på Fuglemyr.  Adgangskortet koster 500 kroner pr år, og det er et engangsgebyr på 100 kroner for nøkkel.  Dette er et felles opplegg for Hurum Sportsskytterklubb, Nordre Hurum Jeger og Fiskerforening, Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening, og Røyken og Åros Jeger og Fiskerforening.


Adgangskortet gir også diverse rabatter på aktiviteter i regi av foreningene som administrerer Fuglemyr skytebane.  Dette er nærmere spesifisert i prisingen til de respektive foreningene.